Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych WTZ:

Zdzisław Raczewski,

e-mail  iod.wtz@karlino.pl,  

tel. 695 728 923