Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie jest placówką powołaną przez Urząd Miasta i Gminy Karlino. Działalność swoją rozpoczął w 2001r.

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju każdego uczestnika. Rehabilitacja uczestnika opiera się przede wszystkim na terapii zajęciowej, której uzupełnieniem jest rehabilitacja ruchowa, trening samoobsługi oraz rehabilitacja psychospołeczna ukierunkowana na kształcenie umiejętności społecznych.

 

 Celem działania Warsztatu jest:

 • rehabilitacja społeczna i zdrowotna uczestników,
 • poprawa sprawności psychofizycznej uczestników,
 • rozwój sprawności ruchowej i manualnej,
 • nauka korzystania z określonych narzędzi i urządzeń technicznych,
 • nauka przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
 • przystosowanie uczestników do samodzielnego funkcjonowania społecznego,
 • przygotowanie do pracy zawodowej w warunkach chronionych

 

 Na terenie warsztatu prowadzone są następujące rodzaje terapii:

 • Terapia zajęciowa, ergoterapia - terapia przez pracę,
 • Arteterapia- terapia za pomocą sztuki
 • Estetoterapia - terapia poprzez doznania estetyczne, kontakt z pięknym otoczeniem,
 • Hortiterapia - terapia poprzez pracę (przebywanie) w ogrodzie, zmysłowy kontakt z roślinami,
 • Muzykoterapia- terapia przy pomocy muzyki,
 • Ludoterapia - terapia przy pomocy gier i zabaw,
 • Socjoterapia- terapia poprzez przebywanie w zorganizowanej grupie społecznej.

 

Aby zostać uczestnikiem wystarczy, zgłosić się do naszej siedziby wraz z niżej podanymi dokumentami:

1. Podanie o przyjęcie do W.T.Z.

2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( ze wskazaniem do udziału w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej )

 

Kontakt :

Warsztat Terapii Zajęciowej „ Iskierka”

ul. Kościuszki 3

78-230 Karlino

Tel. 094-311-68-11

e-mail: a.pawlowska@karlino.pl